Džemati

Medžlis Islamske zajednice Čapljina u svom sastavu ima sedam džemata i to:

  1. Džemat Čapljina

  2. Džemat Počitelj

  3. Džemat Višići

  4. Džemat Rečice

  5. Džemat Bivolje Brdo

  6. Džemat Lokve

  7. Džemat Opličići