O nama

Medžlis IZ Čapljina

Medžlis je viša lokalna organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata najmanje sedam džemata koji čine jednu cjelinu. Medžlis Islamske zajednice Čapljina u svom sastavu ima sedam džemata i to:

 1. Džemat Čapljina

 2. Džemat Počitelj

 3. Džemat Višići

 4. Džemat Rečice

 5. Džemat Bivolje Brdo

 6. Džemat Lokve

 7. Džemat Opličići

Upravljačku strukturu Medžlisa IZ Čapljina čine:

Skupština Medžlisa i

Izvršni odbor Medžlisa.

Skupštinu Medžlisa čine 22 zastupnika, koji predstavljaju svoje džemate.

Članovi Izvršnog odbora su:

 1. Izedin Kurtović, predsjednik izvršnog odbora;

 2. Džemal ef. Gadara, gl. imam MIZ-e Čapljina;

 3. Ragib Šuta, član;

 4. Ajman Šoše, član;

 5. Adem ef. Šuta, član;

 6. Ibrica ef. Kurtović, član;

 7. Veldan Bratić, član.

Svi se čvrsto Allaova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte (Ali-Imran, 103. ajet)

O vjernici, budite Strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite (Ali-Imran, 200. ajet)