Džemat Višići

Predsjednik Džematskog odbora: Senad Baljić

Imam: Ibrica ef. Kurtović