Džemat Opličići

Predsjednik Džematskog odbora: Halil Turajlić

Imam: Nihad ef. Kavazović